Medlemsinformation oktober 2019

Den 8 oktober hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

  • Avgiftshöjningen på 5% som skulle göras från och med 1 oktober missades och skjuts nu istället fram till 1 januari 2020.
  • Hyran på garage höjs från och med 1 januari med 100 kr, ny hyra blir 600 kr. Höjningen av garagehyran görs pga redan utförda och kommande underhållsarbeten i garagen.
  • Just nu är det 2 i kö till parkering, 8 till garage samt 0 i kö till MC-garage.
  • Styrelsen har tecknat avtal med HSB för teknisk förvaltning som innebär att HSB kommer vara oss behjälpliga från 1 januari 2020 med att hålla underhållsplanen uppdaterad, hjälper till med upphandlingar av renoveringar, driftbevakningar, kontroller, besiktningar m.m.
  • Föreningen byter utförare av fastighetsskötsel till HSB från och med 1 april 2020.
  • Spolning av avlopp i samtliga lägenheter kommer ske inom en snar framtid, styrelsen håller på att gå igenom offerter från utfärdare. Detta ska göras för att förhindra onödig stopp i våra avlopp.
  • Styrelsen kommer göra en rensning bland icke uppmärkta cyklar och barnvagnar i källarna den 26 oktober. Se separat anslag för mer information.