Medlemsinformation april 2019

Den 28 mars hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

  • Varmvattnet kommer stängas av i alla hus onsdagen den 3 april mellan klockan 09:00 – 15:00. Anledningen är att underhållsarbete kommer utföras på värmeväxlaren i pannrummet. Kallvatten kommer fortfarande finnas i kranarna under underhållsarbetet.
  • Nästa fixardag kommer vara lördagen den 11 maj. Mer information om detta kommer i april.
  • Företaget Express Fönsterteknik & Bygg AB fortsätter med fönsterrenoveringen som preliminärt kommer vara klar vecka 19. De kommer dock inte hantera beställningar av nya persienner som Wintec tidigare gjort. Om du vill ha nya persienner kan du t.ex. kontakta följande företag:
    • Bryma Solskydd, tel 031-23 80 70
    • Lindh’s Rollo Persienner och Markiser, tel 031-40 87 50