Årsmöte och motioner

Tisdagen den 21 maj är föreningens årsstämma och motioner som ska tas upp på stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 april.

Motioner mejlas antingen till styrelsen@bbim.se eller läggs i föreningens brevlåda på Hagåkersgatan 7A.

Kallelse till årsmötet med dagordning och redovisning kommer delas ut i alla brevlådor.