Medlemsinformation oktober 2018

Den 8 oktober hade styrelsen möte, här är några av punkterna som togs upp på mötet:

  • Ny tidsplan för den kvarstående fönsterrenoveringen på Hagåkersgatan är uppsatt i berörda trappuppgångar.
  • I garagen kommer elkablage, uttag och brytare bytas ut framöver, mer information kommer gå ut till de som hyr garage. Hyran på garagen kommer också höjas något.
  • På förekommen anledning vill styrelsen vädja till alla boende att visa hänsyn till varandras cyklar och barnvagnar i våra källare. Båda har full rätt att stå där.
  • Just nu är det nio personer i kö till garage, fem i kö till parkering och en i kö till MC-garage.