Extra föreningsstämma

Onsdagen den 12 september klockan 18:00 har föreningen en extrastämma på föreningens grillplats. Anledningen till extrastämman är att två motioner kom in till årsmötet som avser ändringar av föreningens stadgar, för att kunna ändra i stadgarna krävs för att föreningen tar upp motionerna på två på varandra följande stämmor.
Mer information om stadgeändringar går att läsa på Bolagsverkets hemsida.

Kallelsen till extrastämman har nu delats ut till alla bostadsrättsinnehavare i föreningen.

Om du inte kan medverka kan du ge en fullmakt till en granne som då kan rösta för dig.