Årsmöte och motioner

Tisdagen den 12 juni är föreningens årsstämma och motioner som ska tas upp på stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 maj.

Motioner mejlas antingen till styrelsen@bbim.se eller läggs i föreningens brevlåda på Hagåkersgatan 7A.

Kallelse till årsmötet med dagordning och redovisning kommer delas ut i alla brevlådor.